Terminologia procedur haccp i instrukcji haccp pdf

HACCP-procedury

HACCP nie musi wcale się wiązać z ogromną biurokracją w Twojej firmie

Według definicji „słownika współczesnego języka polskiego. procedura to „działanie lub postępowanie według zbioru określonych zasad”, natomiast instrukcja jest „opisem kolejnych etapów postępowania, który pomaga w osiągnięciu zamierzonego celu”. Analogicznie w systemach zarządzania jakością oraz w systemie HACCP pdf, terminy procedura lub instrukcja oznaczają ustalony sposób wykonania działania lub postępowania, który ze względu na wymogi formalne, musi być udokumentowany.

Procedury i instrukcje są najczęściej postrzegane jako zbędny element biurokratyczny systemu haccp pdf. Tymczasem, są one gwarantem zachowania standardowości działań, niezależnie od obsady personalnej. Tylko postępowanie zgodnie z ustaleniami może prowadzić do tego samego efektu, bez względu na to kto i kiedy to działanie wykonuje. Typowym przykładem mogą być przepisy kulinarne, które tworzy się dla ułatwienia przyrządzania potrawy o określonych cechach. Postępowanie zgodnie z przepisem kulinarnym sprawia,  że niezależnie od tego, kto gdzie i kiedy przygotowuje  potrawę, zawsze jej wyrób jest oparty o te same czynności, co w efekcie umożliwia uzyskanie takiej samej potrawy.