HACCP – system bezpieczeństwa jakości

haccp

haccp – system bezpieczeństwa żywności

HACCP to System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli od angielskiego Hazard Analysis and Critical Control Points. Ściślej mówiąc jest to postępowanie, które ma ograniczyć, a nawet wykluczyć jakiekolwiek zagrożenia związane z żywnością. Ma zapewnić jej bezpieczeństwo poprzez identyfikację jak i oszacowanie skali zagrożeń biorąc pod uwagę zagrożenia zdrowotne żywności. Uwzględnia się tutaj również ryzyko wystąpienia zagrożeń, na każdym etapie związanym z produkcją jak i obrotem produktami spożywczymi. Zakład, który stosuje się do zapisów zawartych w księdze HACCP pdf, daje podstawę do zaufania wszystkim konsumentom, że produkowana jak i sprzedawana później żywność, wolna jest od wszelkich niebezpieczeństw. To gwarancja jakości wyboru jak i zapewnienia bezpieczeństwa dla każdego konsumenta. Historia ów systemu zaczyna się w latach 60-tych XX wieku w Stanach Zjednoczonych. W Polsce system ten początkowo był obowiązkowo wdrażany tylko i wyłącznie w zakładach zajmujących się produkcją wody mineralnej oraz żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego. W systemie HACCP pdf znajdujemy siedem podstawowych zasad. Pierwsza z nich to identyfikacja zagrożeń i opisanie środków zapobiegawczych. Komponowany jest specjalny zespół, który odpowiada za wszystkie określone w systemie działania. Sporządza blokowy schemat procesu technologicznego, a następnie wyklucza wszelkie możliwe zagrożenia biologiczne, chemiczne oraz fizyczne, które mogą wystąpić na wszystkich etapach. Kolejno oszacowuje się istotność zagrożeń i działania zapobiegawcze. Drugi punkt to identyfikacja krytycznych punktów kontroli czyli dobrze znany skrót CPP. Do identyfikacji zalecane jest stosowanie drzewek decyzyjnych. Kolejne punkty to identyfikacja limitów krytycznych, ustalenie systemu monitorowania CPP, określenie działań korygujących, ustalenie procedur weryfikacji systemu oraz ustalenie procedur zapisów. Wszystkie te zasady mają na celu zapewnić bezpieczeństwo żywności, która trafia na rynek i do konsumentów.